Moja-Trgovina.Net: Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Dobrodošli na Moja-Trgovina.Net©. Moja-Trgovina.Net© Vam pruža svoje usluge za koje važe ovdje navedeni uvjeti. Ako posjećujete, kupujete ili prodajete na Moja-Trgovina.Net©, prihvaćate ove uvjete. Uvjeti vrijede na web sajtu po domenom https://www.moja-trgovina.net/ i svim njegovim pod domenama i pod sajtovima, te na svim web sajtovima gdje se pojavljuje znak „powered by Moja-Trgovina.Net“ (piktogram prikazan gore) ili njegova izvedenica. Molimo Vas da uvjete pročitate vrlo pažljivo.

Stranice Moja-Trgovina.Net© su u vlasništvu je tvrtke SISTRUM d.o.o. Za vrijeme korištenja Moja-Trgovina.Net© primjenjuju se ovdje navedena pravila i Uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Moja-Trgovina.Net© zadržava pravo promjene ovih pravila i Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.

Copyright

Sav sadržaj na Moja-Trgovina.Net©, kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, audio i video zapisi, digitalni downloadi, softverski paketi i podaci vlasništvo su Moja-Trgovina.Net© ili naših dobavljača sadržaja i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Sav softver koji se koristi na Moja-Trgovina.Net© je vlasništvo Moja-Trgovina.Net© ili dobavljača softverskih rješenja i zaštićen je propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.

Licence, pristupna i uporabna prava na Moja-Trgovina.Net©

Moja-Trgovina.Net© Vam dozvoljava ograničenu dozvolu za pristup ovom sajtu i korištenje u osobne svrhe, ali bez dozvole za kopiranje i downloadiranje, modificiranje bilo kojeg njegovog dijela bez prijašnje izričite pisane dozvole Moja-Trgovina.Net©. Ova dozvola ne uključuje:

 • preprodaju ili komercijalnu upotrebu ovog sajta ili sadržaja na njemu;
 • prikupljanje i korištenje bilo kojih lista proizvoda, opisa ili cijena;
 • bilo kakvo izvedeno korištenje ovog sajta ili sadržaja na njemu;
 • kopiranje i downloadiranje informacija o korisnicima za korist drugog Trgovca;
 • bilo kakva korištenja data-mining sustava, analize, robota ili sličnih mehanizama prikupljanja i izvlačenja podataka.

Ovaj sajt, kao i svi njegovi dijelovi ne smiju se reproducirati, duplicirati, kopirati, prodavati, preprodavati, prikazivati ili drugačije eksploatirati za bilo kakve komercijalne upotrebe bez izravne pisane dozvole Moja-Trgovina.Net©. Nije dozvoljeno korištenje ovog sajta u HTML Frame elementima ili bilo kakvim „framing“ tehnikama kako bi se koristio zaštitni znak, logotip ili druge informacije u vlasništvu Moja-Trgovina.Net© (uključujući slike, tekst, raspored elemenata na stranici ili formi) bez izravne pisane dozvole Moja-Trgovina.Net©. Nije dozvoljeno korištenje HTML meta-tagova ili bilo kakvog skrivenog (hidden) teksta koristeći ime ili zaštitni znak Moja-Trgovina.Net© bez izravne pisane dozvole Moja-Trgovina.Net©. Bilo kakvo nedozvoljeno korištenje oduzima dozvole, privilegije ili licence koje Moja-Trgovina.Net© ustupa. Na raspolaganju vam je ograničeno, ne-ekskluzivno pravo s mogućnošću opoziva za kreiranje poveznice (hyperlink) na početnu i ostale stranice Moja-Trgovina.Net©, sve dok poveznica ne prikazuje Moja-Trgovina.Net© ili njezine proizvode i usluge u neistinitom, prijevarnom, negativnom ili uvredljivom svjetlu. Nije dozvoljeno korištenje logotipa ili bilo kojeg drugog zaštićenog piktograma ili zaštićenog znaka kao dijela linka bez izravne pisane dozvole Moja-Trgovina.Net©.

Prilikom korištenja ovog sajta Vi pristajete da nećete raditi slijedeće radnje:

 • postavljati sadržaje i proizvode u neprimjerene kategorije i dijelove sajta;
 • činiti povredu zakona i drugih propisa, prava trećih osoba ili pravila Moja-Trgovina.Net©;
 • koristiti sajt ako nemate ovlaštenja sklapati zakonom punovrijedne ugovore i dogovore, imate manje od 18 godina ili imate privremenu ili trajnu zabranu korištenja Moja-Trgovina.Net©;
 • izbjeći ili na drugi način ne ispuniti obaveze plaćanje proizvoda i usluga koje ste naručili i kupili, osim ako prodavatelj nije izmijenio opis proizvoda nakon kupovine, ako je načinjena jasna tipografska greška ili ne možete identificirati identitet prodavatelja;
 • izbjeći ili na drugi način ne izvršiti isporuku kupljenih odnosno naručenih proizvoda ili usluga, osim ako kupac ne zadovolji postavljene uvjete, ili ako ne možete verificirati identitet kupca;
 • manipulirati s cijenom bilo kojeg predmeta trgovine ili uplitati se u tuđe prodajne uvjete, cijene ili proizvode;
 • zaobilaziti ili manipulirati sa slobodnom strukturom Moja-Trgovina.Net©, procesa naplate ili naknada koje dugujete Moja-Trgovina.Net©;
 • postavljati netočne, neispravne i/ili druge štetne sadržaje kojima se čini ili se može činiti povreda osobnih i/ili imovinskih prava;
 • objavljivati osobne podatke fizičkih osoba bez njihove izričite privole;
 • izvoditi radnje koje mogu potkopati sustave davanja Osvrta i Ocjenjivanja (kao prikazivanje, importiranje i eksportiranje informacija od Moja-Trgovina.Net© i korištenje u svrhe koje nisu u vezi s Moja-Trgovina.Net©);
 • prebaciti, kopirati ili dati ikakve informacije o Vašem korisničkom računu (uključujući Osvrte, Ocjene, korisničko ime i lozinku…) trećoj strani bez našeg izravnog pisanog dopuštenja;
 • distribuirati ili postavljati reklamne poruke, lančana pisma i bilo koje druge oblike SPAM-iranja;
 • distribuirati viruse ili druge tehnologije koje mogu naštetiti Moja-Trgovina.Net© ili interesima i vlasništvu Moja-Trgovina.Net© korisnika i partnera;
 • kopirati, izmijeniti ili distribuirati sadržaje ovog sajta te oznake ili druge podatke koji predstavljaju identitet Moja-Trgovina.Net©;
 • na bilo koji način prikupljati informacije o korisnicima, uključujući osnovne podatke, e-mail adrese i ostalo bez njihove suglasnosti te suglasnosti Moja-Trgovina.Net©.

Moja-Trgovina.Net© može na cjelokupnom sajtu ili njegovim dijelovima koristiti zaglavlja (http headers i/ili meta tagove) za sprječavanje rada http robota (robot exclusion headers). Većina informacija na sajtu se konstantno mijenja u realnom vremenu, zaštićena je pravima Moja-Trgovina.Net©, naših korisnika ili trećih osoba. Vi pristajete da nećete koristiti tehnologije kao što su roboti, spideri, scraperi ili druge načine automatiziranog prikupljanja informacija bez naše izravne pisane dozvole. Dodatno, slažete se i pristajete da nećete:

 • provoditi nikakve akcije koje navode ili mogu navoditi (prema isključivo našoj procjeni) na postavljanje nerazumno ili disproporcionalno veliko opterećenje na našu infrastrukturu i aplikacije;
 • uplitati se ili pokušati se uplitati u ispravno funkcioniranje sajta Moja-Trgovina.Net© ili aktivnosti koje se provode na web sajtu;
 • zaobići naše mehanizme isključivanja robota ili drugih mjera koje možemo koristiti kako bismo ograničili pristup web sajtu Moja-Trgovina.Net©.

Uvjeti za Trgovca i trgovanje na Moja-Trgovina.Net©

Rad ovog web sajta omogućuje Moja-Trgovina.Net©. Na ovom web sajtu smješteno je elektronsko prodajno mjesto Trgovca – web trgovina. Izradu softverske podrške za web trgovinu osigurao je Moja-Trgovina.Net© te ujedno osigurava infrastrukturu za posluživanje istog. Sadržaj web trgovine osigurava isključivo Trgovac.

Web trgovina, koja je dostupna putem ovog web sajta i njegovih pod-sajtova sadrži informacije o proizvodima i uslugama Trgovca. Potpunu i isključivu odgovornost za rad i sadržaj web trgovine Trgovca, kao i potpunu odgovornost za točnost, istinitost, potpunost, integritet i kvalitetu sadržaja, informacija, podataka, proizvoda i usluga koji se mogu naći u web trgovini, snosi Trgovac.

Moja-Trgovina.Net© izričito odriče bilo kakvu odgovornost za točnost, istinitost, potpunost, integritet i kvalitetu sadržaja, informacija, podataka, proizvoda i usluga koje se mogu naći na ovom web sajtu.

Moja-Trgovina.Net© ni na koji način nije uključena u kupoprodajni odnos koji može nastati između Trgovca i kupca putem web trgovine Trgovca, stoga Moja-Trgovina.Net©:

 • ne snosi nikakvu odgovornost za istinitost, točnost, integritet i kvalitetu proizvoda i/ili usluga koje kupac kupi od Trgovca;
 • ne snosi nikakvu odgovornost za isporuku robe kupcu, niti na bilo koji način nadzire postupak isporuke robe te nije odgovoran za bilo kakve gubitke, štetu ili greške koje nastanu u postupku isporuke proizvoda;
 • ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koju direktno ili indirektno pretrpi bilo koja osoba uslijed naručivanja, kupovine, prodaje proizvoda i usluga putem web trgovine Trgovca;
 • ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu poslovanjem Trgovca, kao ni za bilo kakav gubitak ili štetu koja nastane kao rezultat objavljivanja sadržaja, proizvoda i usluga Trgovca koji se mogu naći na stranicama web trgovine Trgovca;
 • nije nadležna za rješavanje bilo kakvih reklamacija, prigovora ili pritužbi koje su vezane uz naručivanje, kupovinu, prodaju proizvoda i usluga putem web trgovine Trgovca, a osobito prigovora vezanih uz plaćanje proizvoda i usluga kreditnim karticama putem Interneta.

Korištenjem ovih web-stranica posjetitelj koristi web trgovinu Trgovca. Potpunu i isključivu odgovornost za obradu osobnih podataka koje kupac preda prilikom posjeta web trgovini snosi Trgovac. Moja-Trgovina.Net© će osigurati dohvatljivost i dostupnost dokumenata „Uvjeta korištenja“ i „Pravila zaštite privatnosti“ svugdje gdje je to posebno potrebno istaći. Trgovac je, dodatno dužan pružiti upute kupcima o pravilima zaštite privatnosti kupaca prilikom posjeta njegove web trgovine, a osobito na web-stranicama na kojima se traži upis određenih podataka o identitetu kupca i načinu plaćanja.

Moja-Trgovina.Net© izričito odriče svaku odgovornost ili vezu s bilo kakvom štetom ili gubitkom koja nastane kao posljedica ili u vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka kupaca koja se obavlja putem web trgovine Trgovca. Trgovac snosi potpunu odgovornost za usklađenost njegovog poslovanja s važećim propisima Republike Hrvatske, a osobito s važećim propisima koji reguliraju zaštitu potrošača i elektroničku trgovinu.

Trgovac u potpunosti i isključivo odgovara za odnose s kupcima koji mogu nastati putem njegove web trgovine.

Trgovcu je zabranjeno u njegovoj web trgovini objavljivati sadržaje koji na bilo koji način predstavljaju povredu prisilnih propisa Republike Hrvatske, koji propagiraju rasizam, diskriminaciju u bilo kojem obliku, mržnju ili svetogrđe, koji predstavljaju uvredu, klevetu, prijetnju ili na bilo koji način dovode kupce u zabludu.

Trgovac pristaje da njegovu e-mail adresu Moja-Trgovina.Net© upotrijebi u svrhu slanja obavijesti narudžbi, u svrhu dostave slike narudžbe, za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz trgovanje na njegovoj web trgovini. Sadržaje koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima odnosno pravom industrijskog vlasništva Trgovac je dužan objavljivati sukladno važećim propisima Republike Hrvatske. Takvi sadržaji ne smiju se koristiti niti objavljivati na web trgovini Trgovca bez suglasnosti nositelja prava na sadržaj. Moja-Trgovina.Net© ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudila kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili briše sve proizvode i ostale sadržaje koji ne udovoljavaju tom kriteriju, a posebno u sljedećim slučajevima kada:

 • je proizvod postavljen u krivu kategoriju; su proizvod, opis ili cijena neispravne ili nepotpune;
 • proizvod ili Trgovac čine povredu autorska prava ili druga prava intelektualnog vlasništva;
 • proizvod može uzrokovati štetu ili na bilo koji način predstavljati povredu prava intelektualnog vlasništva Moja-Trgovina.Net© ili treće osobe;
 • proizvod ili dugi sadržaj sadrži diskriminirajuće aspekte ili po hrvatskom zakonu nedopuštene i zabranjene materijale;
 • je proizvod ili drugi sadržaj u bilo kojem smislu uvredljiv prema Moja-Trgovina.Net©;
 • je proizvod sumnjiv u smislu prodaje ukradene ili ilegalne robe;
 • slika ili opis proizvoda na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja;

Trgovac je suglasan:

 • izbrisati sve podatke o proizvodu ili ostale sadržaje u roku od 48 sati ukoliko Moja-Trgovina.Net© tako zatraži;
 • ne koristiti Moja-Trgovina.Net© u smislu da ga koristi za činjenje povrede autorskih prava, zaštitnog znaka ili logo-a niti odašiljati skrivene ili kodirane poruke;
 • da osobe koje održavaju Moja-Trgovina.Net© kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi pogrešaka koje su moguće prilikom automatske obrade podataka ili prikaza podataka.
 • da Moja-Trgovina.Net© ima neograničeno pravo koristiti informacije o proizvodima i/ili uslugama koje Trgovac nudi na ovom web sajtu te ih dalje obrađivati i prilagođavati za potrebe drugih medija

Trgovci drže i upravljaju trgovinama, pružaju usluge ili prodaju proizvode na ovom sajtu. Moja-Trgovina.Net© sadrži linkove na sajtove partnerskih tvrtki, kompanija i ostalih stranaka. Trgovci, u sklopu opisivanja svojih proizvoda i usluga mogu također imati postavljene razne linkove na vanjske web sajtove i druge sadržaje. Moja-Trgovina.Net© nije odgovorna za pregled i ispitivanje poslovanja trećih strana na koje ti linkovi vode, kao niti sadržaja njihovih web sajtova te ne jamčimo za njihove uvjete i ponude proizvoda. Moja-Trgovina.Net© ne preuzima niti pravnu niti moralnu odgovornost za akcije, proizvode i sadržaj takvih web sajtova niti za sajtove trećih osoba. Upućujemo Vas da pažljivo pregledate njihova Pravila zaštite privatnosti odnosno Uvjete korištenja.

Vaš korisnički račun

Ako koristite ovaj sajt, Vi ste odgovorni za povjerljivost vašeg korisničkog računa – korisničkog imena, lozinke i ostalih osobnih podataka kao i za restrikciju pristupa Vašem računalu. Vi prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti koje se izvedu koristeći Vaš korisničko ime i lozinku.

Trgovci na Moja-Trgovina.Net© i ostali prodavatelji vrše prodaju proizvoda za djecu, ali ih prodaju odraslim osobama koje ih mogu kupiti pomoću kreditnih kartica ili drugih metoda. Ako imate manje od 18 godina, imate dozvolu koristiti Moja-Trgovina.Net© isključivo uz nadgledanje roditelja ili skrbnika. Moja-Trgovina.Net© i njeni Trgovci rezerviraju pravo odbijanja usluge, terminiranja korisničkih računa, brisanja i izmjene sadržaja te odbijanja narudžbi.

Elektronička komunikacija

Kada posjetite Moja-Trgovina.Net© ili nam pošaljete elektronsku poštu (e-mail), s nama komunicirate elektronski. Ovime pristajete na elektronsku komunikaciju s Moja-Trgovina.Net©. Mi s Vama komuniciramo putem e-maila ili uz pomoć informacija na stranicama Moja-Trgovina.Net©. Ovime pristajete na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke putem kojih mi komuniciramo s Vama.

Osvrti, Komentari, Komunikacijske aktivnosti i ostali sadržaji

Posjetitelji mogu postaviti Osvrte, Komentare i ostale sadržaje; slati e-čestitke i ostale vidove komunikacija te slati sugestije, ideje, komentare, pitanja i druge informacije, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Nije dozvoljeno slanje i dijeljenje softverskih virusa, političke kampanje, lančana-pisma, masovno slanje e-mailova, ili bilo kakav drugi oblim SPAM-iranja. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, impersonizacija druge osobe i/ili organizacije ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije. Moja-Trgovina.Net© zadržava pravo (ali ne i obavezu) da izbriše ili izmjeni takve sadržaje, ali ne i da redovito provjerava sve postavljene sadržaje.

Ako Vi postavite sadržaje ili materijale na Moja-Trgovina.Net©, i ako mi ne navedemo drugačije, Vi dajete dozvolu da Moja-Trgovina.Net© ima neekskluzivno, trajno, neopozivo i potpuno pravo bez obveze plaćanja naknade, koristiti, reproducirati, izmijeniti i prilagoditi, izdati, prevesti, kreirati izvedene sadržaje te prikazivati i distribuirati takve sadržaje diljem svijeta putem svih medija. Vi dajete pravo Moja-Trgovina.Net© i njenim partnerima da koriste ime i/ili znak koje ste naveli sa sadržajima. Vi jamčite da:

 • ste Vi vlasnik sadržaja koje postavljate ili da na njega, na bilo koji drugi način imate prava;
 • su sadržaji istiniti;
 • korištenje sadržaja kojeg ste postavili ne povređuje ova pravila te neće nanijeti štetu trećim osobama;
 • ćete Vi nadoknaditi štetu za čiju se naknadu zahtjevi postave prema Moja-Trgovina.Net© a zbog štete koja je nastala vašim sadržajima.

Moja-Trgovina.Net© ima prava ali ne i obavezu pregledavanja, izmjene i brisanja bilo kakve aktivnosti ili sadržaja. Moja-Trgovina.Net© ne preuzima pravnu niti moralnu odgovornost za bilo koji sadržaj koji ste postavili Vi ili treća strana.

Prijave povrede zaštite i prava

Moja-Trgovina.Net© poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako vjerujete da je Vaše djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena Vaša prava, molimo Vas da nam o tome .

Rizik gubitka

Svi kupljeni proizvodi, usluge i ostali artikli su vlasništvo Trgovaca, odnosno partnera Moja-Trgovina.Net©. Rizik gubitka pri kupovini ili prodaji snosi kupac ili Trgovac koji trguje putem Moja-Trgovina.Net©, temeljem zakona ili poslovne prakse pojedinog Trgovca. Moja-Trgovina.Net© se neće ni u kojem slučaju smatrati odgovornim za moguće nastale štete.

Opisi proizvoda, usluga i ostalih artikala

Moja-Trgovina.Net© i njeni partneri Trgovci nastoje biti što točniji u opisu proizvoda. Međutim, Moja-Trgovina.Net© ne jamči za točnost, cjelovitost, pouzdanost, vremensku ažurnost ili vjerodostojnost opisa proizvoda ili drugih sadržaja na ovom sajtu.

Cijene i plaćanja

Moja-Trgovina.Net© ne prodaje niti ne preprodaje proizvode, usluge i ostale artikle koje prodaju Trgovci na svojim web trgovinama. Moja-Trgovina.Net© vrši uslugu posluživanja web trgovina svojim partnerima – Trgovcima. Trgovci određuju cijenu, akcije i ostale informacije o proizvodima. Moja-Trgovina.Net©, u niti jednom slučaju, nema nikakve veze s naplatom narudžbi, odnosno sa novčanim sredstvima. U slučaju kartičnog plaćanja, koristi se Moja-Trgovina.Net© Payment Gateway sustav, ali sav novac ide direktno Trgovcu na račun. Drugi načini plaćanja se vrše direktno Trgovcu bez ikakvog posredovanja Moja-Trgovina.Net©.

Osim ako se ne navede drugačije, prikazana cijena (list-price) proizvoda predstavlja maloprodajnu cijenu, koju je postavio Trgovac. Isti proizvod može cjenovno varirati kod različitih Trgovaca. Iznos cijene može ili ne mora predstavljati važeću cijenu na bilo kojem dijelu sajta ili za bilo koji važeći vremenski period. Za određene proizvode, može biti ponuđena drugačija cijena, ovisno o trenutnoj akciji i vremenskom periodu koji važi za tu akciju.

Cijena ne može biti potvrđena dok narudžba ne bude kompletirana. Nakon izvršene narudžbe Trgovac zadržava pravo promjene cijene. Standardna praksa kartičnog plaćanja navodi da se jednom autoriziran iznos narudžbe može promijeniti samo na iznose manje od originalnog. Ostali načini plaćanja ovise direktno o Trgovcu koji vrši prodaju, te o dogovoru između kupca i Trgovca koji može nastupiti nakon postavljene narudžbe.

Naknade i usluge

Pristup Moja-Trgovina.Net© i pregledavanje sadržaja se ne naplaćuje. Naknade koje plaćate za kupljenu robu i usluge plaćate direktno Trgovcima, prodavateljima i ostalim trećim stranama.

Trgovci koji koriste usluge Moja-Trgovina.Net© web trgovine plaćaju naknade prema trenutno važećem cjeniku Moja-Trgovina.Net©. Moja-Trgovina.Net© zadržava pravo izmjene cjenika usluga, pri čemu će obavijestiti sve svoje Trgovce. Moja-Trgovina.Net© zadržava pravo da povremeno promijeni iznose naknada svojih usluga za svrhe promocije usluga te novih usluga. Takve izmjene su važeće od trenutka kada ih postavimo na web sajt ili kada Trgovac primi našu obavijest o promjeni iznosa naknada.

Ako nije drugačije navedeno, sve naknade su denominirane u valuti hrvatska Kuna. Vi ste dužni namiriti sve naknade i primjenjive iznose poreza i ostalih dadžbina na vremenski prikladan način i putem valjanog načina plaćanja. Ako Vaš način plaćanja usluga ne zadovolji ili ako je valuta (datum) plaćanja istekla, Moja-Trgovina.Net© zadržava pravo namiriti se za traženi iznos na druge načine koji su propisani u Republici Hrvatskoj.

Zloupotreba Moja-Trgovina.Net©

Moja-Trgovina.Net© i njeni partneri i korisnici ulažu zajedničke napore da ovaj sajt održe u ispravnom i sigurnom stanju. Molimo Vas da nam bilo kakve probleme i zloupotrebe, uvredljive sadržaje i povrede ovih i ostalih pravila. Moja-Trgovina.Net© zadržava pravo da, bez ograničavanja drugih pravnih sredstava, ograniči, suspendira ili terminira naše usluge i korisničke račune, zabrani dostup do Moja-Trgovina.Net© web sajta, izbriše ili izmijeni sadržaje koje poslužuje, te poduzme tehničke i pravne metode i korake kako bi onemogućila korisnicima pristup sajtu ako smatramo da stvaraju probleme, ne poštuju zakone ili se ne ponašaju u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Moja-Trgovina.Net© također zadržava pravo da ukine neverificirane korisničke račune.

Moja-Trgovina.Net©, osim isključenja korisnika koji ne poštuju ovdje navedene Uvjete korištenja i ostala pravila važeća na sajtu Moja-Trgovina.Net©, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit koju Moja-Trgovina.Net© trpi zbog nepoštivanja ovih uvjeta.

IZJAVA O NEPRIHVAĆANJU JAMSTVA I OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

OVAJ SAJT SE POSLUŽUJE NA PRINCIPU “KAKAV JEST” I “KAKO JE RASPOLOŽIV”. MOJA-TRGOVINA.NET© NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA, DIREKTNA ILI INDIREKTNA, ZA RAD OVOG SAJTA, INFORMACIJE NA NJEMU, SADRŽAJE, MATERIJALE ILI PROIZVODE KOJI SU UKLJUČENI NA OVAJ SAJT. VI SE EKSPLICITNO SLAŽETE DA KORISTITE OVAJ SAJT NA OSOBNU ODGOVORNOST I OSOBNI RIZIK.

DO NAJVEĆE MOGUĆE MJERE, PREMA PRIMJENJIVOM ZAKONU, MOJA-TRGOVINA.NET© NE PRIHVAĆA NIKAKVA JAMSTVA, DIREKTNA ILI INDIREKTNA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČAVAJUĆI SE NA, IMPLICIRANA JAMSTVA TRGOVANJA I UPOTREBLJIVOSTI ZA NAVEDENU NAMJENU. MOJA-TRGOVINA.NET© NE JAMČI DA SU OVAJ WEB SAJT, NJEGOVI POSLUŽITELJI (SERVERI), E-MAILOVI POSLANI OD STRANE MOJA-TRGOVINA.NET© NEZARAŽENI VIRUSIMA ILI DRUGIM ŠTETNIM KOMPONENTAMA. MOJA-TRGOVINA.NET© NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVE NASTALE ŠTETE BILO KAKVOG TIPA KOJE SU NASTALE KORIŠTENJEM OVOG SAJTA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČAVAJUĆI SE NA, DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, KAZNENE I POSLJEDIČNE ŠTETE.

MOJA-TRGOVINA.NET© NEĆE BITI ODGOVORNA ZA RADNJE TREĆIH OSOBA. OVIME PRIHVAĆATE DA MOJA-TRGOVINA.NET© NIJE TRADICIONALNI PRODAVATELJ ODNOSNO TRGOVAC. UMJESTO TOGA, MOJA-TRGOVINA.NET© JE MJESTO KOJE DOZVOLJAVA BILO KOME DA NUDI, PRODAJE I KUPUJE PRAKTIČKI SVE ŠTO POSTOJI I U BILO KOJE VRIJEME, S BILO KOJEG MJESTA, KORISTEĆI RAZLIČITE NAČINE PLAĆANJA I IZ RAZLIČITIH MJESTA, KAO ŠTO SU TRGOVINE, FIKSNE CIJENE I AKCIJSKE CIJENE. MOJA-TRGOVINA.NET© NIJE NIKADA UKLJUČENA U STVARNU TRANSAKCIJU IZMEĐU PRODAVATELJA I KUPCA. MOJA-TRGOVINA.NET© NEMA KONTROLU NAD, NITI JAMČI KVALITETU, SIGURNOST I POUZDANOST POSTAVLJENIH PROIZVODA I USLUGA, ISTINITOST PODATAKA, SPOSOBNOST PRODAVATELJA DA PRODAJE PROIZVODE, SPOSOBNOST KUPCA DA KUPUJE I PLATI PROIZVODE TE DA ĆE KUPAC I PRODAVATELJ STVARNO ZAKLJUČITI TRANSAKCIJU.

Primjenjiv zakon, mogući sporovi i sudska nadležnost

Posjetom Moja-Trgovina.Net©, Vi prihvaćate da je za ovdje navedene Uvjete korištenja mjerodavno hrvatsko pravo.

Za sve sporove koji bi mogli proizaći iz, ili biti u bilo kakvoj vezi s Vašim posjetom Moja-Trgovina.Net© ili proizvodima koje ste kupili putem Moja-Trgovina.Net©, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Pravila za upotrebu sajta, modifikacije pravila i izdvojivost

Molimo Vas da pažljivo proučite naša ostala pravila i naputke, kao što su Pravila zaštite privatnosti koja su postavljena na ovaj sajt. Ova pravila su također na snazi tijekom Vašeg posjeta Moja-Trgovina.Net©. Moja-Trgovina.Net© zadržava pravo da vrši izmjene sajta, pravila i ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Ukoliko se bilo koji, ovdje navedeni uvjeti proglase nevažećim, nepostojećim ili iz bilo kojeg razloga neprovedivi, takvi uvjeti će se proglasiti izdvojeni od ostalih i neće zahvatiti punovažnost i provedivost ostalih uvjeta.

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava. Stoga se ona ne smije dalje kopirati, reproducirati ili na neki način distribuirati bez izričitog pisanog pristanka Moja-Trgovina.Net©.