BajumBadum.Com - s riječi na djela

Kako bi i sami iskusili što znači prodavati na Internetu, pokrenuli smo naš potpuno funkcionalan Web Shop: BajumBadum.com.

Web Shop je aktivan i prima narudžbe koje se obrađuju, kupljena roba se isporučuje, a artikli i cijene se ažuriraju putem PriceNet sustava.

Tu smo upotrebili gotovo sve naše alate kako bi stvorili referentni slučaj za demonstraciju našeg rješenja, te kako bi saznali svakodnevne probleme u online prodaji.

Posjeti naš promotivni shop BajumBadum.com